Bóng led tuýp

| ( 199 lượt xem)

SDH110

BÓNG LED TUÝP 0.6M 10W DUHAL (SDH110) 39.600
66.000 (40%)

3,6/5

SDH120

BÓNG LED TUÝP 1.2M 20W DUHAL (SDH120) 52.800
88.000 (40%)

4,7/5

SGP110

BÓNG LED TUÝP GLASS PC 10W DUHAL (SGP110) 35.400
59.000 (40%)

4,1/5

SGP120

BÓNG LED TUÝP GLASS PC 20W DUHAL (SGP120) 47.400
79.000 (40%)

3,5/5

SHN503

BÓNG LED TUÝP T5 18W DUHAL (SHN503) 79.200
88.000 (10%)

3,7/5

SHN501

BÓNG LED TUÝP T5 9W DUHAL (SHN501) 59.400
66.000 (10%)

3,0/5

SDHD803

ĐÈN LED TUÝP 18W DUHAL (SDHD803) 65.550
69.000 (5%)

4,0/5

SDHD801

ĐÈN LED TUÝP 9W DUHAL (SDHD801) 50.350
53.000 (5%)

4,4/5

Bình luận

Chat Zalo
0909.301.959