Đèn pha led

| ( 302 lượt xem)

SDJD0101

ĐÈN PHA LED 10W DUHAL (SDJD010) 117.600
196.000 (40%)

3,1/5

SDJD0201

ĐÈN PHA LED 20W DUHAL (SDJD020) 178.800
298.000 (40%)

3,0/5

SDJD0301

ĐÈN PHA LED 30W DUHAL (SDJD030) 256.800
428.000 (40%)

4,2/5

SDJD0501

ĐÈN PHA LED 50W DUHAL (SDJD050) 411.600
686.000 (40%)

4,1/5

SDJD1001

ĐÈN PHA LED 100W DUHAL (SDJD100) 804.300
1.149.000 (30%)

4,1/5

SDJD1501

ĐÈN PHA LED 150W DUHAL (SDJD150) 1.685.600
2.408.000 (30%)

3,4/5

SDJD2001

ĐÈN PHA LED 200W DUHAL (SDJD200) 2.553.600
3.648.000 (30%)

3,0/5

SDJA302

ĐÈN PHA LED 20W DUHAL (SDJA302) 274.800
458.000 (40%)

3,8/5

SBHQ100

ĐÈN LED PHA BẢNG 100W DUHAL (SBHQ100) 3.226.800
5.378.000 (40%)

4,4/5

SBHQ120

ĐÈN LED PHA BẢNG 120W DUHAL (SBHQ120) 3.648.000
6.080.000 (40%)

3,1/5

SBHQ180

ĐÈN LED PHA BẢNG 180W DUHAL (SBHQ180) 4.635.000
7.725.000 (40%)

3,6/5

SBHQ240

ĐÈN LED PHA BẢNG 240W DUHAL (SBHQ240) 5.746.200
9.577.000 (40%)

3,6/5

SBHQ300

ĐÈN LED PHA BẢNG 300W DUHAL (SBHQ300) 7.485.000
12.475.000 (40%)

3,3/5

SBHQ500

ĐÈN LED PHA BẢNG 500W DUHAL (SBHQ500) 14.531.400
24.219.000 (40%)

3,7/5

SBHQ80

ĐÈN LED PHA BẢNG 80W DUHAL (SBHQ80) 2.639.400
4.399.000 (40%)

3,4/5

SDJA301

ĐÈN PHA LED 10W DUHAL (SDJA301) 153.600
256.000 (40%)

3,8/5

Bình luận

Chat Zalo
0909.301.959